บริษัท น้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด ผู้แทนจำหน่ายสินค้าในแบรนด์ “น้องนะคะ (Nongnaka)” เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าทุกท่าน เราจึงขยายตัวแทนการจัดจำหน่าย
เพื่อให้ลูกค้าของ “น้องนะคะ (Nongnaka)” มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าจาก “น้องนะคะ (Nongkaka)” ได้หลายช่องทาง อีกทั้งยังมีความสะดวก และปลอดภัย จากการ
เลียนแบบสินค้าหรือสินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าจากตัวแทนจำหน่ายในเครือ “น้องนะคะ (Nongnaka)” เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ผ่านการ
ตรวจสอบจากองค์การอาหารและยา เรียบร้อยทุกรายการ จึงมั่นใจในคุณภาพของสินค้าได้เป็นอย่างดี

บริษัท น้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 65/69 ถนน คฑาธร ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ราชบุรี 70000
จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ : 09:00 - 19:30 น.
สอบถามข้อมูลสินค้าและสั่งสินค้า
โทร 032-338888,032-332524 แฟกซ์ 032-338887
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าน้องนะคะ (ประเทศไทย)
ค้นหาตัวแทน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 


 
ภาคเหนือ
 


 
ภาคกลาง
 


 
ภาคใต้
 


 
ภาคตะวันตก
 


 
ภาคตะวันออก
 


 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 


 
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าน้องนะคะ (ต่างประเทศ)
ฟิลิปปินส์
 


 
จีน
 


 
ลาว
 


 
เวียดนาม
 


 
ดูไบ
 


 
อินเดีย
 


 
มาเลเซีย